Nápověda pro BlackBerry Curve 8530 8520

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 8520/8530 Smartphones

Verze: 5.0

Uživatelská příručka

Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese

www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-643442-0818090534-010

background image

Obsah

Vítá vás BlackBerry!.......................................................................................................................................................................

9

Dostupnost funkcí...........................................................................................................................................................................

9

Zjištění dalších informací................................................................................................................................................................

10

Zahájení používání zařízení...........................................................................................................................................................

10

Navigace a zadávání......................................................................................................................................................................

11

Základní informace o řadě BlackBerry...........................................................................................................................................

11

Odstraňování potíží: Základní informace........................................................................................................................................

15

Klávesové zkratky...........................................................................................................................................................................

18

Základní klávesové zkratky BlackBerry..........................................................................................................................................

18

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon............................................................................................................................................

18

Klávesové zkratky pro zprávy.........................................................................................................................................................

19

Klávesové zkratky pro zadávání textu............................................................................................................................................

20

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

20

Klávesové zkratky pro média..........................................................................................................................................................

21

Klávesové zkratky pro prohlížeč.....................................................................................................................................................

22

Klávesové zkratky pro kalendář......................................................................................................................................................

22

Klávesové zkratky pro hledání........................................................................................................................................................

23

Klávesové zkratky pro práci s mapou.............................................................................................................................................

23

Odstraňování potíží: Klávesové zkratky.........................................................................................................................................

24

Telefon............................................................................................................................................................................................

25

Základní informace o telefonu........................................................................................................................................................

25

Tísňová volání................................................................................................................................................................................

28

Hlasitost..........................................................................................................................................................................................

29

Hlasová pošta.................................................................................................................................................................................

30

Rychlá volba...................................................................................................................................................................................

31

Konferenční hovory........................................................................................................................................................................

32

Protokoly hovorů.............................................................................................................................................................................

33

Čekání hovorů................................................................................................................................................................................

35

Předávání hovorů...........................................................................................................................................................................

36

Blokování hovorů............................................................................................................................................................................

37

Pevná volba....................................................................................................................................................................................

38

Vytáčení s předvolbou....................................................................................................................................................................

40

Více telefonních čísel.....................................................................................................................................................................

41

Možnosti telefonu...........................................................................................................................................................................

42

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon............................................................................................................................................

45

Odstraňování potíží: Telefon..........................................................................................................................................................

45

Hlasové příkazy..............................................................................................................................................................................

48

background image

Provedení akce pomocí hlasového příkazu....................................................................................................................................

48

Dostupné hlasové příkazy..............................................................................................................................................................

48

Změna jazyka pro hlasové příkazy.................................................................................................................................................

49

Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy..................................................................................................................................

49

Změna možností hlasových výzev..................................................................................................................................................

49

Vylepšení rozpoznání hlasu...........................................................................................................................................................

50

Odstraňování potíží: Hlasové vytáčení...........................................................................................................................................

50

Zprávy.............................................................................................................................................................................................

51

Základní informace o zprávách......................................................................................................................................................

51

E-mailové zprávy............................................................................................................................................................................

57

Zprávy PIN......................................................................................................................................................................................

66

Textové zprávy SMS......................................................................................................................................................................

68

Zprávy MMS...................................................................................................................................................................................

72

Možnosti seznamu zpráv................................................................................................................................................................

76

Zprávy chráněné S/MIME...............................................................................................................................................................

80

Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes...............................................................................................

87

Chráněné zprávy PGP....................................................................................................................................................................

88

Klávesové zkratky pro zprávy.........................................................................................................................................................

94

Odstraňování potíží: Zprávy...........................................................................................................................................................

95

Soubory a přílohy...........................................................................................................................................................................

100

Základní informace o souborech a přílohách.................................................................................................................................

100

Správa souborů a příloh.................................................................................................................................................................

103

Dokumenty.....................................................................................................................................................................................

104

Tabulky...........................................................................................................................................................................................

105

Multimediální soubory.....................................................................................................................................................................

106

Prezentace.....................................................................................................................................................................................

106

Příloha s kontaktem ve formátu vCard...........................................................................................................................................

107

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

107

Odstraňování problémů: Přílohy.....................................................................................................................................................

108

Media Access.................................................................................................................................................................................

109

Zvukové a video soubory................................................................................................................................................................

109

Videokamera..................................................................................................................................................................................

115

Fotoaparát......................................................................................................................................................................................

117

Obrázky..........................................................................................................................................................................................

119

Správa multimediálních souborů....................................................................................................................................................

121

Paměť a paměťové karty................................................................................................................................................................

123

Přenos a stahování multimediálních souborů.................................................................................................................................

127

Klávesové zkratky pro média..........................................................................................................................................................

132

Odstraňování potíží: Média............................................................................................................................................................

133

background image

Prohlížeč.........................................................................................................................................................................................

136

Základní informace o prohlížeči......................................................................................................................................................

136

Záložky prohlížeče..........................................................................................................................................................................

140

Webové kanály...............................................................................................................................................................................

142

Možnosti prohlížeče........................................................................................................................................................................

144

Zabezpečení prohlížeče.................................................................................................................................................................

148

Výsledky prohlížeče........................................................................................................................................................................

150

Klávesové zkratky pro prohlížeč.....................................................................................................................................................

151

Odstraňování potíží: Prohlížeč.......................................................................................................................................................

152

Datum, čas a budík.........................................................................................................................................................................

154

Ruční nastavení data a času..........................................................................................................................................................

154

Automatické získání data a času z bezdrátové sítě.......................................................................................................................

154

Změnit zobrazení, které se objeví na displeji při nabíjení zařízení.................................................................................................

155

Změna ciferníku hodin....................................................................................................................................................................

155

Zobrazení druhého časového pásma.............................................................................................................................................

155

Zapnutí režimu Hodiny na nočním stolku.......................................................................................................................................

155

Nastavení možností pro režim Hodiny na nočním stolku...............................................................................................................

156

Zapnutí budíku................................................................................................................................................................................

156

Utlumení varování..........................................................................................................................................................................

156

Změna možností oznamování pro budík........................................................................................................................................

157

Použití stopek.................................................................................................................................................................................

157

Nastavení časovače.......................................................................................................................................................................

157

Změna možností oznamování pro časovač....................................................................................................................................

157

Odstraňování potíží: Datum, čas a budík.......................................................................................................................................

158

Osobní organizér............................................................................................................................................................................

159

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

159

Kalendář.........................................................................................................................................................................................

166

Úkoly...............................................................................................................................................................................................

179

Poznámky.......................................................................................................................................................................................

182

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek........................................................................................................................................

183

Kalkulátor........................................................................................................................................................................................

185

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...................................................................................................................................................

186

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy – základní informace................................................................................................................

186

Upozornění diodou LED.................................................................................................................................................................

189

Odstraňování potíží: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy.................................................................................................................

190

Zadávání textu................................................................................................................................................................................

191

Základní informace o vkládání textu...............................................................................................................................................

191

background image

Metody zadávání textu...................................................................................................................................................................

192

Možnosti zadávání textu.................................................................................................................................................................

193

Kontrola pravopisu..........................................................................................................................................................................

194

Vlastní slovník................................................................................................................................................................................

196

Automatický text.............................................................................................................................................................................

198

Klávesové zkratky pro zadávání textu............................................................................................................................................

199

Odstraňování potíží: Zadávání textu..............................................................................................................................................

200

Jazyk..............................................................................................................................................................................................

201

Změna jazyka pro zobrazení..........................................................................................................................................................

201

Přidání jazyka pro zobrazení..........................................................................................................................................................

201

Odstanění jazyka pro zobrazení.....................................................................................................................................................

201

Jazyk pro zadávání textu................................................................................................................................................................

201

Změna zadání jazyka pro vstupy....................................................................................................................................................

201

Použití klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu při psaní......................................................................................

202

Změna klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu.....................................................................................................

202

Vypnutí klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu....................................................................................................

202

Změna možností zobrazení pro kontakty.......................................................................................................................................

203

Odstraňování potíží: Jazyk.............................................................................................................................................................

203

Změna jazyka pro hlasové příkazy.................................................................................................................................................

203

Obrazovka a klávesnice.................................................................................................................................................................

204

Podsvícení......................................................................................................................................................................................

204

Možnosti zobrazení........................................................................................................................................................................

204

Klávesnice......................................................................................................................................................................................

207

Motivy.............................................................................................................................................................................................

208

Odstraňování potíží: Zobrazení......................................................................................................................................................

209

Hledání...........................................................................................................................................................................................

211

Zprávy, přílohy a webové stránky...................................................................................................................................................

211

Data organizéru..............................................................................................................................................................................

214

Klávesové zkratky pro hledání........................................................................................................................................................

215

Synchronizace................................................................................................................................................................................

216

Synchronizace................................................................................................................................................................................

216

Sloučení e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť..........................................................................................................................

216

Odstranění e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť......................................................................................................................

217

Podmínky: synchronizace dat organizéru pomocí bezdrátové sítě................................................................................................

217

Synchronizace dat organizéru přes bezdrátovou síť......................................................................................................................

217

Konflikty synchronizace..................................................................................................................................................................

218

Správa konfliktů sloučení e-mailu...................................................................................................................................................

218

Správa konfliktů synchronizace dat................................................................................................................................................

219

background image

Zálohování a obnovení dat zařízení...............................................................................................................................................

219

Podmínky: obnovení dat pomocí bezdrátové sítě..........................................................................................................................

219

Odstranění dat zařízení, aplikací třetích stran nebo souborů na paměťové kartě..........................................................................

219

Vyprázdnění složky odstraněná pošta v počítači z vašeho zařízení..............................................................................................

220

Odstraňování potíží: Synchronizace...............................................................................................................................................

220

Technologie Bluetooth....................................................................................................................................................................

223

Základní informace o technologii Bluetooth....................................................................................................................................

223

Možnosti technologie Bluetooth......................................................................................................................................................

226

Odstraňování potíží: Technologie Bluetooth..................................................................................................................................

230

Technologie GPS...........................................................................................................................................................................

232

Technologie GPS...........................................................................................................................................................................

232

Zjištění polohy pomocí systému GPS.............................................................................................................................................

232

Vypnutí podpory určení polohy.......................................................................................................................................................

233

Znemožnění ostatním uživatelům zjistit vaši polohu......................................................................................................................

233

Odstraňování potíží: Technologie GPS..........................................................................................................................................

233

Mapy...............................................................................................................................................................................................

235

Základní informace o aplikaci mapa...............................................................................................................................................

235

Navigace.........................................................................................................................................................................................

237

Záložky Mapy.................................................................................................................................................................................

238

Možnosti mapy...............................................................................................................................................................................

239

Klávesové zkratky pro práci s mapou.............................................................................................................................................

241

Odstraňování potíží: Mapy.............................................................................................................................................................

241

Aplikace..........................................................................................................................................................................................

243

O souběžném zpracování úloh.......................................................................................................................................................

243

Přepnutí do jiné aplikace bez ukončení aktuální aplikace..............................................................................................................

243

Návrat na domovskou obrazovku bez ukončení aplikace..............................................................................................................

243

Zavření nadále nepotřebné aplikace..............................................................................................................................................

244

Přidávání aplikací...........................................................................................................................................................................

244

Aplikace pro zasílání rychlých zpráv..............................................................................................................................................

244

Aplikace pro použití sociálních sítí.................................................................................................................................................

245

Přidání, aktualizace nebo návrat k předchozí verzi aplikace prostřednictvím centra aplikací........................................................

245

Přidání aplikace..............................................................................................................................................................................

245

Zobrazit vlastnosti aplikace............................................................................................................................................................

246

Odstranění aplikace od jiného dodavatele.....................................................................................................................................

246

Obdržení výzvy pro zadání hesla zařízení před přidáním aplikace................................................................................................

246

Zobrazení velikosti databáze aplikace............................................................................................................................................

246

Kontrola aktualizací aplikací...........................................................................................................................................................

247

Odstraňování potíží: Aplikace.........................................................................................................................................................

247

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

248

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software.........................................................................................................................

248

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť.......................................................................................

248

Návrat k předchozí verzi softwaru BlackBerry Device Software.....................................................................................................

249

Odstranění předchozí verze softwaru BlackBerry Device Software...............................................................................................

249

Vyhledání aktualizací softwaru BlackBerry Device Software, které lze nainstalovat přes bezdrátovou síť....................................

249

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software z webových stránek........................................................................................

250

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software z webových stránek........................................................................................

250

Odstraňování potíží: BlackBerry Device Software..........................................................................................................................

251

Bezdrátové síťové pokrytí...............................................................................................................................................................

252

Zapnutí připojení k bezdrátové síti.................................................................................................................................................

252

Vypnutí připojení k bezdrátové síti.................................................................................................................................................

252

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu.........................................................................................

252

Bezdrátové sítě, ke kterým se zařízení může připojit.....................................................................................................................

253

Změna rychlosti připojení pro bezdrátovou síť...............................................................................................................................

253

Zapněte oznamování bezdrátového pokrytí pomocí diody LED.....................................................................................................

253

Kontrola stavu síťových připojení a služeb.....................................................................................................................................

254

Roaming.........................................................................................................................................................................................

254

Seznam preferovaných bezdrátových sítí......................................................................................................................................

255

Odstraňování potíží: Bezdrátové síťové pokrytí.............................................................................................................................

257

Technologie Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

258

Informace o připojení k síti Wi-Fi....................................................................................................................................................

258

Zapnutí technologie Wi-Fi...............................................................................................................................................................

258

Připojení k síti Wi-Fi........................................................................................................................................................................

258

Připojení k síti Wi-Fi metodou Nastavení tlačítkem........................................................................................................................

259

Připojení k síti Wi-Fi metodou PIN..................................................................................................................................................

259

Profily Wi-Fi....................................................................................................................................................................................

260

Změna pořadí profilů Wi-Fi.............................................................................................................................................................

260

Odstranění profilu Wi-Fi..................................................................................................................................................................

260

Zamezení připojení zařízení k síti Wi-Fi.........................................................................................................................................

261

Vypnutí výzev aktivačních bodů a sítí Wi-Fi, ke kterým se připojujete ručně.................................................................................

261

Rozšířené Wi-Fi nastavení připojení..............................................................................................................................................

261

Nastavení připojení UMA................................................................................................................................................................

265

Odstraňování problémů s technologií Wi-Fi...................................................................................................................................

265

Napájení, baterie a paměť..............................................................................................................................................................

267

Vypnutí zařízení..............................................................................................................................................................................

267

Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení.................................................................................................................

267

Restartování zařízení.....................................................................................................................................................................

267

background image

Kontrola úrovně nabití baterie........................................................................................................................................................

267

Prodloužení životnosti baterie........................................................................................................................................................

268

Formátování paměti zařízení nebo paměťové karty.......................................................................................................................

268

Zobrazení množství dostupné paměti............................................................................................................................................

269

Doporučené postupy: Úspora paměti na zařízení..........................................................................................................................

269

Nedostatek aplikační paměti v zařízení..........................................................................................................................................

269

SIM karta........................................................................................................................................................................................

270

Telefonní seznam SIM karty...........................................................................................................................................................

270

Přidání kontaktu na kartu SIM........................................................................................................................................................

270

Kopírování kontaktů ze SIM karty do seznamu kontaktů...............................................................................................................

270

Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů na SIM kartu...............................................................................................................

271

Změna kontaktu na SIM kartě........................................................................................................................................................

271

Odstranění kontaktu ze SIM karty..................................................................................................................................................

271

Uložení zpráv SMS na SIM kartě...................................................................................................................................................

271

Zabezpečení SIM karty...................................................................................................................................................................

272

Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN.............................................................................................................................................

272

Změna čísla PIN SIM karty.............................................................................................................................................................

272

Změna zobrazení jména pro telefonní číslo...................................................................................................................................

272

Zabezpečení...................................................................................................................................................................................

274

Základní informace o zabezpečení.................................................................................................................................................

274

Správce hesel.................................................................................................................................................................................

276

Šifrování.........................................................................................................................................................................................

279

Vyčistění paměti.............................................................................................................................................................................

281

Certifikáty........................................................................................................................................................................................

283

Klíče PGP.......................................................................................................................................................................................

291

Certifikační servery.........................................................................................................................................................................

298

Paměti klíčů....................................................................................................................................................................................

300

Karty Smart Card............................................................................................................................................................................

303

Softwarové tokeny..........................................................................................................................................................................

307

Nastavení VPN...............................................................................................................................................................................

308

Bezpečnostní autotesty..................................................................................................................................................................

309

Ověření zabezpečovacího softwaru...............................................................................................................................................

309

Ovládání aplikací od jiných dodavatelů..........................................................................................................................................

310

Odstraňování potíží: Zabezpečení.................................................................................................................................................

314

Knihy služeb a diagnostické zprávy................................................................................................................................................

315

Knihy služeb...................................................................................................................................................................................

315

Hlášení diagnostiky........................................................................................................................................................................

316

Hlášení diagnostiky Wi-Fi...............................................................................................................................................................

318

background image

Možnosti přístupu...........................................................................................................................................................................

320

O možnostech usnadnění přístupu.................................................................................................................................................

320

Zobrazení skrytých titulků ve videích..............................................................................................................................................

320

Změnit písmo displeje.....................................................................................................................................................................

320

Použití obráceného kontrastu u obrazovky displeje.......................................................................................................................

320

Použití odstínů šedé u obrazovky displeje.....................................................................................................................................

321

Nastavení počtu ikon, které se zobrazí na domovské obrazovce..................................................................................................

321

Zapnutí zvuků událostí...................................................................................................................................................................

321

Přiřazení vyzváněcích tónů a výstrah ke kontaktu.........................................................................................................................

321

Podpora TTY..................................................................................................................................................................................

322

Hlasové vytáčení............................................................................................................................................................................

323

Automatický text.............................................................................................................................................................................

323

Prediktivní metoda zadávání textu.................................................................................................................................................

323

Hra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

325

O hře BrickBreaker.........................................................................................................................................................................

325

Kapsle BrickBreaker.......................................................................................................................................................................

325

Bodování ve hře BrickBreaker........................................................................................................................................................

326

Hraní hry BrickBreaker...................................................................................................................................................................

326

Nastavení hlasitosti........................................................................................................................................................................

326

Nastavení rychlosti pálky................................................................................................................................................................

326

Odeslání skóre na webovou stránku hry BrickBreaker s nejlepšími výsledky................................................................................

327

Prohlédnutí nejlepších skóre na webové stránce hry BrickBreaker...............................................................................................

327

Hra Word Mole...............................................................................................................................................................................

328

Základy hry Word Mole...................................................................................................................................................................

328

Hry pro jednoho hráče....................................................................................................................................................................

329

Hry určené pro více hráčů..............................................................................................................................................................

330

Odstraňování potíží: Word Mole.....................................................................................................................................................

332

Glosář.............................................................................................................................................................................................

333

Právní upozornění..........................................................................................................................................................................

338