BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstranění aplikace od jiného dodavatele

background image

Odstranění aplikace od jiného dodavatele

Je-li zařízení spojeno s e-mailovým účtem, který používá BlackBerry® Enterprise Server, pravděpodobně nebudete
moci odstranit některé aplikace od jiných dodavatelů. Další informace získáte u správce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce zvýrazněte aplikaci od jiného dodavatele.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Odstranit.