BlackBerry Curve 8530 8520 - Přepnutí do jiné aplikace bez ukončení aktuální aplikace

background image

Přepnutí do jiné aplikace bez ukončení aktuální aplikace

1. V aplikaci stiskněte a přidržte klávesu Nabídka.
2. V přepínači aplikací se posuňte doleva či doprava a klikněte na ikonu aplikace.
3. Pokud se požadovaná ikona aplikace v přepínači neobjeví, klikněte na ikonu Domovská obrazovka a vyhledejte

ikonu požadované aplikace.

Související informace

Návrat na domovskou obrazovku bez ukončení aplikace, 243
Zavření nadále nepotřebné aplikace, 244