BlackBerry Curve 8530 8520 - Přidání, aktualizace nebo návrat k předchozí verzi aplikace prostřednictvím centra aplikací.

background image

Přidání, aktualizace nebo návrat k předchozí verzi aplikace
prostřednictvím centra aplikací.

Centrum aplikací můžete používat pro přidávání, aktualizaci nebo návrat k předchozí verzi aplikace vybraného počtu
aplikací, které jsou hostované poskytovatelem bezdrátových služeb.
1. V centru aplikací klepněte na aplikaci.
2. Klikněte na tlačítko Install (Instalovat).
3. Klepněte na položku Stáhnout.