BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Bezdrátové síťové pokrytí

background image

Odstraňování potíží: Bezdrátové síťové pokrytí

Nelze se připojit k bezdrátové síti

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.
Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud vaše zařízení BlackBerry® používá SIM kartu, zkontrolujte, zda jste do zařízení vložili SIM kartu správně.
• Jestliže se vaše zařízení normálně připojuje k síti CDMA a podporuje zahraniční roaming, zkontrolujte, zda je

zařízení v režimu globálního roamingu a zda je SIM karta do zařízení správně vložena.

• Zkontrolujte, zda jste zapnuli připojení k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda jste připojeni k síti svého poskytovatele bezdrátových služeb. Pokud jste ručně přepnuli

bezdrátové sítě, zařízení zůstává připojeno k bezdrátové síti, dokud znovu nevyberete síť svého poskytovatele
bezdrátových služeb.

• Pokud jste nastavili určitou rychlost připojení k bezdrátové síti, ověřte, zda se nacházíte v oblasti s bezdrátovým

pokrytím, které tuto rychlost připojení podporuje.

• Pokud vlastníte zařízení s podporou Wi-Fi® a váš poskytovatel bezdrátových služeb podporuje technologii UMA,

zkontrolujte, zda vaše předvolby připojení nejsou nastaveny na hodnotu Pouze Wi-Fi.

Související informace

Vypnutí připojení k bezdrátové síti, 252
Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím, 254

Nelze synchronizovat certifikát

Ověřte, zda je v počítači instalován nástroj synchronizace certifikátu aplikace BlackBerry® Desktop Manager. Pokud
nástroj synchronizace certifikátu v počítači instalován není, znovu nainstalujte BlackBerry® Desktop Software. Další
informace o instalaci aplikace BlackBerry Desktop Software naleznete v tištěné dokumentaci dodané se zařízením
BlackBerry.

Uživatelská příručka

Bezdrátové síťové pokrytí

257