BlackBerry Curve 8530 8520 - Roaming

background image

Roaming

Roaming a mezinárodní roaming

Cestujete-li mimo oblast s pokrytím vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, ve většině případů se zařízení
BlackBerry® automaticky připojí ke vhodné bezdrátové síti. Někdy může být nutné před přístupem k bezdrátové síti
zadat přihlašovací údaje. Při roamingu se v horní části domovské obrazovky objeví trojúhelníkovitý indikátor roamingu.

Pokud vaše zařízení vyžaduje SIM kartu, je možné, že roaming budete moci využívat až poté, co váš poskytovatel
bezdrátových služeb nastaví u této SIM karty roamingové služby.

Pokud se vaše zařízení normálně připojuje k síti CDMA a podporuje mezinárodní roaming, může být nutné pořídit si
od poskytovatele bezdrátových služeb SIM kartu nastavenou pro zahraniční roaming. Při cestování do zahraničí
zůstává vaše telefonní číslo stejné.

Další informace o roamingu a poplatcích za roaming vám poskytne váš poskytovatel bezdrátových služeb.

Ruční změna připojení k bezdrátovým sítím

Chcete-li provést tento úkol, musí být tato služba zahrnuta v plánu bezdrátových služeb a zařízení BlackBerry® musí
být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

Cestujete-li, zařízení podporuje automatické přepínání do vhodné bezdrátové sítě.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Hodnotu v poli Režim výběru sítě změňte na Ruční.
4. Klepněte na položku Vyhledávání dostupných sítí.
5. Klepněte na bezdrátovou síť.
6. Klepněte na položku Vybrat síť.
7. Stiskněte klávesu Nabídka.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li se opět připojit k bezdrátové síti vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, změňte nastavení v poli Režim
výběru sítě
na hodnotu Automaticky.

Uživatelská příručka

Bezdrátové síťové pokrytí

254

background image

Indikátory bezdrátového pokrytí

Indikátory v pravém horním rohu domovské obrazovky zobrazují úroveň bezdrátového pokrytí v oblasti, v níž používáte
zařízení BlackBerry®. Více informací o oblastech s bezdrátovým pokrytím získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Indikátor, jenž zobrazuje pět vzestupných proužků, poskytuje informaci o síle bezdrátového signálu. Silný signál je
indikován třemi nebo více proužky. Zobrazení redukovaného signálu může naznačovat zvýšený výstupní výkon
zařízení, protože se pokouší připojit ke slabému signálu.

Zobrazí-li se jakékoliv jiné indikátory bezdrátového pokrytí než 1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS, NXTL, MIKE nebo
NTWK, nacházíte se zřejmě v oblasti omezeného bezdrátového pokrytí, kde nejsou dostupné funkce, jako odesílání a
příjem e-mailů a procházení Internetu (budete možná moci pouze uskutečňovat telefonní hovory nebo odesílat a přijímat
textové zprávy SMS). Pokud se zobrazí indikátor bezdrátového pokrytí SOS, můžete volat pouze na čísla tísňového
volání. Zobrazí-li se indikátor X, nacházíte se v oblasti, kde není bezdrátové pokrytí.

Pokud zařízení podporuje technologii Wi-Fi®, matné logo Wi-Fi s názvem sítě zobrazené v horní části obrazovky
signalizuje, že zařízení je připojeno k síti Wi-Fi, ale nemá přístup ke službám BlackBerry, jako jsou odesílání a příjem
e-mailů a procházení Internetu, přes připojení Wi-Fi.

Související informace

Tísňová volání, 28