BlackBerry Curve 8530 8520 - Seznam preferovaných bezdrátových sítí

background image

Seznam preferovaných bezdrátových sítí

Seznam preferovaných bezdrátových sítí

Váš poskytovatel bezdrátových služeb může mít smlouvy s jinými poskytovateli bezdrátových služeb a tím vám
umožňuje používat jejich služby, pokud cestujete. Seznam preferovaných bezdrátových sítí můžete použít pro určení
pořadí, ve kterém bude zařízení BlackBerry® tyto sítě používat.

Zařízení BlackBerry® se pokusí o připojení k bezdrátové síti v pořadí, v němž jsou sítě uvedeny v seznamu
preferovaných sítí. Cestujete-li, zařízení nejprve vyhledává sítě uvedené v tomto seznamu. Pokud není dostupná žádná
bezdrátová síť ze seznamu, zařízení automaticky přestoupí k jiné dostupné síti.

Poznámka: Připojí-li se zařízení k jiné síti, jsou zpravidla účtovány příplatky. Další informace o poplatcích za roaming
vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přidání bezdrátové sítě do seznamu preferovaných bezdrátových sítí

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.

Uživatelská příručka

Bezdrátové síťové pokrytí

255

background image

3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klepněte na položku Seznam preferovaných sítí.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klepněte na položku Přidat síť.
7. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li vyhledat novou bezdrátovou síť, klepněte na položku Vybrat z dostupných sítí. Klepněte na

bezdrátovou síť. Klepněte na položku Vybrat síť.

• Chcete-li vyhledat bezdrátovou síť, která je pro zařízení již známá, klepněte na položku Vybrat ze známých

sítí. Klepněte na bezdrátovou síť. Klepněte na položku Vybrat síť.

• Chcete-li bezdrátovou síť přidat, klepněte na položku Ruční zadání. Nastavte prioritu bezdrátové sítě. Zadejte

kódy MCC a MNC.

8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění bezdrátové sítě ze seznamu preferovaných bezdrátových
sítí

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klepněte na položku Seznam preferovaných sítí.
5. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Odstranit.
8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna pořadí preferovaných bezdrátových sítí

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k síti GSM® nebo UMTS®.

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována. Zařízení BlackBerry se připojuje k sítím
na základě pořadí, v němž jsou uvedeny v seznamu preferovaných sítí.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Seznam preferovaných sítí.
5. Zvýrazněte bezdrátovou síť.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Přesunout.

Uživatelská příručka

Bezdrátové síťové pokrytí

256

background image

8. Klikněte na nové umístění.
9. Stiskněte klávesu Nabídka.
10. Klikněte na tlačítko Uložit.