BlackBerry Curve 8530 8520 - Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu

background image

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností
roamingu

V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení BlackBerry® vypnout datové služby (e-mailové
zprávy, zprávy PIN a MMS a službu prohlížeče) tak, aby zůstaly dostupné pouze krátké textové zprávy SMS a telefon.
Je také možné nastavit zařízení tak, aby vypnulo datové služby při roamingu. Další informace získáte u poskytovatele
bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li datové služby vypnout nebo zapnout, změňte nastavení v poli Datové služby.
• Chcete-li datové služby vypnout nebo zapnout pouze při roamingu, změňte nastavení v poli Při roamingu.
• Chcete-li, aby byla při roamingu zobrazena výzva, která vám umožní zapnout nebo vypnout datové služby,

změňte hodnotu v poli Při roamingu na Výzva.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uživatelská příručka

Bezdrátové síťové pokrytí

252