BlackBerry Curve 8530 8520 - Vypnutí připojení k bezdrátové síti

background image

Vypnutí připojení k bezdrátové síti

Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste připojení k bezdrátové síti měli vypnout. Více informací
naleznete v letácích Bezpečnostní informace a informace o produktu dodávané se zařízením BlackBerry®.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li připojení k bezdrátové síti vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky Mobilní síť.
• Chcete-li vypnout všechna bezdrátová připojení, klikněte na položku Vypnout všechna připojení.