BlackBerry Curve 8530 8520 - Zapněte oznamování bezdrátového pokrytí pomocí diody LED

background image

Zapněte oznamování bezdrátového pokrytí pomocí diody LED

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Obrazovka/klávesnice.
3. V poli LED indikátor pokrytí nastavte hodnotu Zapnuto.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Je-li zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti, dioda LED bliká zeleně.

Chcete-li oznamování bezdrátového pokrytí vypnout, nastavte v poli LED indikátor pokrytí hodnotu Vypnuto.

Uživatelská příručka

Bezdrátové síťové pokrytí

253