BlackBerry Curve 8530 8520 - Zapnutí připojení k bezdrátové síti

background image

Zapnutí připojení k bezdrátové síti

Jestliže se na horním okraji domovské obrazovky objeví indikátor Vypnuto, měli byste zapnout připojení k bezdrátové
síti. Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste měli připojení nechat vypnuté.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Správa připojení.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li zapnout připojení k bezdrátové síti, zaškrtněte políčko vedle možnosti Mobilní síť.
• Chcete-li zapnout dříve zapnutá bezdrátová připojení, klikněte na možnost Obnovit připojení.