BlackBerry Curve 8530 8520 - Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť

background image

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software přes
bezdrátovou síť

Je možné, že nebudete moci tento úkol provést, a to v závislosti na možnostech nastavených poskytovatelem
bezdrátových služeb nebo správcem.

Uživatelská příručka

BlackBerry Device Software

248

background image

Zařízení BlackBerry® lze použít ke stažení softwaru BlackBerry® Device Software, ale nikoli k jeho instalaci. Máte
možnost naplánovat aktualizaci na určitou dobu.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Bezdrátová aktualizace. Pokud se ikona Bezdrátová aktualizace

nezobrazuje, klikněte na domovské obrazovce na ikonu Možnosti. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
Klikněte na položku Bezdrátová aktualizace.

2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Během instalačního procesu se zařízení může resetovat nebo se na něm může objevit bílá obrazovka.
Je-li zapnuto šifrování, bude zřejmě nutno v různých okamžicích během instalačního procesu zadat heslo.