BlackBerry Curve 8530 8520 - Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software

background image

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software

Aktualizace softwaru BlackBerry® Device Software může být vhodná z jednoho z následujících důvodů:

získání přístupu k novým aplikacím a funkcím,

vyřešení technického problému,

požadavek poskytovatele bezdrátových služeb na provedení aktualizace softwaru BlackBerry Device Software.

Proces aktualizace může trvat 15 minut až 2 hodiny v závislosti na typu aktualizace, množství dat zařízení a počtu
aplikací na zařízení BlackBerry. V průběhu aktualizace nelze používat zařízení nebo uskutečňovat tísňová volání.
Během aktualizace se zařízení může resetovat nebo se na něm může na chvíli objevit bílá obrazovka – jedná se o
očekávané chování. V průběhu aktualizace nevyjímejte baterii.

Je možné, že software BlackBerry Device Software budete moci aktualizovat přes bezdrátovou síť, z webových stránek
nebo pomocí aplikace BlackBerry® Desktop Manager.

Software BlackBerry Device Software můžete aktualizovat přes bezdrátovou síť, pokud se na domovské obrazovce
zařízení objeví ikona Bezdrátová aktualizace. Aktualizace můžete vyhledat také ručně pomocí možností zařízení.
Dostupná aktualizace může být kompletní aktualizací softwaru, nebo pouze částečnou aktualizací softwaru. Je-li
dostupnou aktualizací kompletní aktualizace softwaru, data zařízení se zálohují na zařízení a obnoví se během
instalace. Je možné, že nebudete moci aktualizovat software BlackBerry Device Software přes bezdrátovou síť, a to
v závislosti na možnostech nastavených poskytovatelem bezdrátových služeb nebo správcem. V závislosti na
poskytovateli bezdrátových služeb mohou být za stažení aktualizace do zařízení účtovány příplatky.

Pokud je vaše zařízení spojeno se službou BlackBerry® Internet Service, můžete software BlackBerry Device Software
aktualizovat připojením zařízení k počítači a návštěvou webových stránek

www.blackberry.com/update

.

Pokud máte v počítači nainstalován software BlackBerry® Desktop Software, můžete software BlackBerry Device
Software aktualizovat pomocí aplikace BlackBerry Desktop Manager. Další informace o aktualizaci softwaru pomocí
aplikace BlackBerry Desktop Manager naleznete v nápovědě online, která je dostupná v aplikaci BlackBerry Desktop
Manager.