BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: BlackBerry Device Software

background image

Odstraňování potíží: BlackBerry Device Software

Nelze aktualizovat software BlackBerry Device Software přes
bezdrátovou síť

Je možné, že nebudete moci aktualizovat software BlackBerry® Device Software přes bezdrátovou síť, a to v závislosti
na možnostech nastavených poskytovatelem bezdrátových služeb nebo správcem.

Pokuste se provést následující kroky:

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry připojeno k bezdrátové síti.

Ověřte, zda má zařízení pro aktualizaci softwaru BlackBerry Device Software dostatek paměti.

Pokud má zařízení schopnost připojení k síti Wi-Fi®, připojte se k síti Wi-Fi a potom opakujte pokus o aktualizaci
softwaru BlackBerry Device Software.

Ověřte, zda nejste v režimu roamingu mimo oblast s bezdrátovým pokrytím vašeho poskytovatele bezdrátových
služeb. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být aktualizace softwaru BlackBerry Device
Software při roamingu možná. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Je možné, že software BlackBerry Device Software lze aktualizovat z webových stránek poskytovatele
bezdrátových služeb.

Zařízení nemá dostatek dostupné paměti pro aktualizaci softwaru
BlackBerry Device Software

Pokuste se provést následující kroky:

• Odstraňte multimediální soubory, jazyky pro zobrazení nebo aplikace od jiných dodavatelů, které nepoužíváte.
• Multimediální soubory uložené v paměti zařízení BlackBerry® přeneste na paměťovou kartu.

Uživatelská příručka

BlackBerry Device Software

251