BlackBerry Curve 8530 8520 - Automatické získání data a času z bezdrátové sítě.

background image

Automatické získání data a času z bezdrátové sítě.

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí být připojeno k bezdrátové síti.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Nastavit čas.
4. Změňte nastavení v poli Nastavit čas na hodnotu Automaticky.
5. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Má-li se zobrazit výzva, když zařízení detekuje nové časové pásmo, změňte nastavení v poli Automaticky

aktualizovat časové pásmo na hodnotu Výzva.

• Má-li zařízení při detekci nového časového pásma automaticky aktualizovat časové pásmo, změňte nastavení

v poli Automaticky aktualizovat časové pásmo na hodnotu Zapnuto.

6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.

Uživatelská příručka

Datum, čas a budík

154