BlackBerry Curve 8530 8520 - Použití stopek

background image

Použití stopek

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Stopky.
4. Klepněte na ikonu spustit/zastavit.
5. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zaznamenávat časy pro jednotlivá kola, klepněte na ikonu kolo.
• Chcete-li zastavit měření času, klepněte znovu na ikonu spustit/zastavit.
• Chcete-li výsledky odeslat ve zprávě, stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na položku Odeslat výsledky.

Klikněte na typ zprávy.