BlackBerry Curve 8530 8520 - Zapnutí budíku

background image

Zapnutí budíku

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Nastavit budík.
4. Na trackpadu posuňte prst pro zvýraznění možnosti Zapnuto nebo Pracovní dny. Posuňte prst pro zvýraznění

možnosti Zapnuto nebo Pracovní dny.

5. Stiskněte klávesu Escape.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

V horní části domovské obrazovky se objeví indikátor hodin.

Související informace

Vypnutí zařízení, 267