BlackBerry Curve 8530 8520 - Změna možností oznamování pro časovač

background image

Změna možností oznamování pro časovač

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hodiny.

Uživatelská příručka

Datum, čas a budík

157

background image

2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. V části Odpočítávání časovače změňte pole Melodie časovače, Hlasitost nebo Vibrace.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.