BlackBerry Curve 8530 8520 - Glosář

background image

Glosář

ADN

Číslo ADN (Abbreviated Dialing Number) je krátké telefonní číslo, například 911 nebo 112, které se používá
k zpřístupnění veřejných služeb.

APN

název přístupového bodu (access point name)

Skrytá kopie

skrytá kopie (blind carbon copy)

Zařízení s aktivní službou BlackBerry

Zařízení s aktivní službou BlackBerry je zařízení se softwarem BlackBerry® Connect™, zařízení s integrovaným
softwarem BlackBerry® Built-In™ nebo zařízení, ve kterém je spuštěna aplikace BlackBerry® Application Suite.
Zařízení s aktivní službou BlackBerry poskytuje uživatelům přístup k aplikacím zařízení BlackBerry a službám
BlackBerry.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System (Mobilní datový systém BlackBerry®)

Kopie

kopie (Carbon copy)

CDMA

Kódové dělení přenosových kanálů (CDMA)

certifikát

Certifikát je digitální dokument, který spojuje identitu a veřejný klíč oprávněné osoby. Každý certifikát má
odpovídající soukromý klíč, který je uložen samostatně. Certifikační úřad podepisuje certifikát, aby ho označil za
ověřený a důvěryhodný.

CMIME

Komprimovaná víceúčelová rozšíření internetové pošty (Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions)

CRL

seznam odvolání certifikátů

Server CRL

Zařízení BlackBerry® používá server CRL ke kontrole nejnovějšího vydaného stavu odvolání certifikátu Certifikační
úřady zveřejňují seznamy odvolání certifikátŮ na serverech CRL.

DNS

Domain name system (Systém názvů domén)

Uživatelská příručka

Glosář

333

background image

DSA

Digital Signature Algorithm (Algoritmus digitálního podpisu)

DSML

Directory Service Markup Language

Certifikační server DSML

Zařízení BlackBerry® používá certifikační server DSML pro vyhledávání a stahování certifikátů.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (Ověřovací protokol EAP-FAST)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module (Ověřovací protokol)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (Ověřovací protokol)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (Ověřovací protokol)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (Šifrování eliptické křivky)

FDN

Fixed Dialing Number (Číslo pevné volby)

FIPS

Federal Information Processing Standard (Standardy FIPS)

GPS

Global Positioning System (Systém určení polohy)

GSM

Global System for Mobile communications® (Globální systém pro mobilní komunikaci)

HTTP

Hypertext Transfer Protocol

IMSI

International Mobile Subscriber identity (Mezinárodní identita mobilního zařízení účastníka)

IP

Internet Protocol (Internetový protokol)

LDAP

Uživatelská příručka

Glosář

334

background image

Lightweight Directory Access Protocol (Protokol pro přístup k adresářovým službám)

Certifikační server DAP

Zařízení BlackBerry® používá certifikační server LDAP pro vyhledávání a stahování certifikátů a klíčů PGP®.

LED

světelná dioda

režim velkokapacitní paměti

Režim velkokapacitní paměti umožňuje uživatelům přenášet soubory mezi paměťovou kartou a počítačem, když
připojují zařízení BlackBerry k počítači.

Kód MCC

mobile country code (kód země pro mobilní sítě)

Zpráva MMS

Multimedia Messaging Service (Služba multimediálních zpráv)

Kód MNC

mobile network code (kód země pro mobilní sítě)

MTP

Media Transfer Protocol

Server OCSP

Online Certificate Status Protocol (Online protokol stavu certifikátu)

Server OCSP

Zařízení BlackBerry® používá server ¨OCSP ke kontrole stavu odvolání certifikátu na požádání.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (Ověřovací protokol)

osobní certifikát

Osobní certifikát je certifikát, který certifikační úřad přiřadí uživateli.

osobní klíč PGP

Osobní klič PGP® se skládá z veřejného klíče PGP a soukromého klíče PGP pro uživatele.

PIN

Osobní identifikační číslo

soukromý klíč

Soukromý klíč je klíč, který mohou používat pouze oprávněné osoby. Informace o soukromém klíči nejsou veřejně
rozšiřovány. Zařízení BlackBerry® používají soukromé klíče k podepisování e-mailových zpráv nebo zpráv PIN,
které uživatelé odesílají a k dešifrování e-mailových zpráv, které uživatelé přijímají.

Uživatelská příručka

Glosář

335

background image

veřejný klíč

Veřejný klíč je klíč, který mohou používat i jiné osoby než oprávněné osoby. Zařízení BlackBerry® používají veřejné
klíče k šifrování e-mailových zpráv nebo zpráv PIN, které uživatelé odesílají oprávněným osobám a k ověřování
podpisů v e-mailových zprávách nebo zprávách PIN, které uživatelé přijímají od oprávněných osob.

kořenový certifikát

Kořenový certifikát je samostatně podepsaný certifikát a obvykle patří certifikačnímu úřadu.

RTSP

Real Time Streaming Protocol

SAN

alternativní název předmětu

SDN

SDN (Service Dialing Number) je číslo, které je předem načteno na SIM kartu poskytovatelem bezdrátových služeb
a lze ho použít pro přístup k informacím o službách zařízení, jako je aktuální stav předávání hovorů.

SHA

Secure Hash Algorithm (Algoritmus SHA-1)

SIM karta

Subscriber Identity Module (Modul identity účastníka)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Bezpečná víceúčelová rozšíření internetové pošty)

Zpráva SMS

Short Message Service (Služba krátkých textových zpráv)

SMSC

Centrum služby krátkých textových zpráv (Short Message Service Center)

SSID

service set identifier (identifikátor sady služeb)

SSL

Secure Sockets Layer

TCP

Transmission Control Protocol

TLS

Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro přenos)

Triple DES

Uživatelská příručka

Glosář

336

background image

Standard Triple DES (Triple Data Encryption Standard)

TTY

teletype

VPN

virtuální privátní síť

WAN

wide area network (Rozlehlá síť)

WAP

Wireless Application Protocol

WEP

Wired Equivalent Privacy (Šifrovací metoda)

WML

Wireless Markup Language

WPA

Chráněný přístup Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access)

WTLS

Wireless Transport Layer Security (Zabezpečení vrstvy pro bezdrátový přenos)

Uživatelská příručka

Glosář

337