BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Hlasové vytáčení

background image

Odstraňování potíží: Hlasové vytáčení

Nelze navázat hovor pomocí hlasového příkazu

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Používáte-li zařízení podporující technologii Bluetooth, například soupravu handsfree do vozidel nebo

bezdrátovou náhlavní soupravu, zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth tuto funkci
podporuje a zda je zařízení podporující technologii Bluetooth sdruženo se zařízením BlackBerry.

• Ověřte, zda je klávesnice odemknutá.
• Zkontrolujte, zda je jazyk používaný pro hlasové příkazy stejný jako jazyk hlasového vytáčení nastavený

v možnostech jazyka. Určité jazyky nemusí být podporovány.

Související informace

Technologie Bluetooth, 223
Změna jazyka pro hlasové příkazy, 49

Zařízení nerozeznává jména nebo čísla v hlasových příkazech

Pokuste se provést následující kroky:

• Vyslovte jméno a příjmení kontaktu.
• Zlepšení hlasového rozpoznání čísel

Uživatelská příručka

Hlasové příkazy

50