BlackBerry Curve 8530 8520 - Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy

background image

Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy

Pokud zařízení BlackBerry® identifikuje více než jednu možnou shodu s hlasovým příkazem, poskytne seznam
možných shod nebo seznam voleb. Seznamy voleb můžete vypnout, aby mohlo zařízení vždy zvolit nejlepší shodu a
automaticky vytočit telefonní číslo.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Hlasové vytáčení.
3. V poli Seznamy voleb nastavte Vždy vypnuté.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.