BlackBerry Curve 8530 8520 - Změna jazyka pro hlasové příkazy

background image

Změna jazyka pro hlasové příkazy

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí obsahovat více než jeden jazyk. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Pokud změníte jazyk pro hlasové příkazy, změníte jazyk hlasových výzev a jazyk, kterým zadáváte hlasové příkazy.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Jazyk a textový vstup.
3. Změňte pole Jazyk hlasového vytáčení.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.