BlackBerry Curve 8530 8520 - Změna možností hlasových výzev

background image

Změna možností hlasových výzev

Po vyslovení hlasového příkazu můžete být vyzváni k poskytnutí dalších podrobností nebo dodatečných informací,
nebo vám pomocí hlasových výzev budou předčítány pokyny zobrazené na obrazovce.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Hlasové vytáčení.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li hlasové výzvy vypnout, změňte hodnotu pole Zvukové výzvy na Žádné výzvy.
• Chcete-li hlasové výzvy zapnout, změňte hodnotu pole Zvukové výzvy na Základní výzvy.
• Chcete-li hlasové výzvy zapnout a zároveň chcete, aby vám byly předčítány pokyny zobrazené na obrazovce,

změňte hodnotu pole Zvukové výzvy na Podrobné výzvy.

Uživatelská příručka

Hlasové příkazy

49

background image

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.