BlackBerry Curve 8530 8520 - Data organizéru

background image

Data organizéru

Hledání dat organizátoru

Na zařízení BlackBerry® můžete hledat data organizátoru, která obsahují určité informace.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Hledat.
2. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Do pole Text zadejte hledaný text nebo telefonní číslo.
• Do pole Jméno zadejte hledané jméno kontaktu.

3. Zaškrtněte políčko vedle jedné nebo více aplikací.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Hledat.

Poznámka: Pokud do pole Text nebo Jméno zadáte více než jedno slovo, zobrazí se pouze položky, které obsahují
všechna slova.

Hledání ukončíte stisknutím klávesy Escape.

Vyhledávání kontaktů v adresáři organizace

Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který
tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Vyhledávání.
4. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.
5. Stiskněte klávesu Enter.

Správa výsledků vyhledávání kontaktů

1. Ve výsledcích vyhledávání kontaktů zvýrazněte kontakt.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů, klepněte na položku Přidat ke kontaktům.
• Chcete-li přidat všechny kontakty, klepněte na položku Přidat vše ke kontaktům.
• Informace o kontaktu zobrazíte klepnutím na položku Zobrazit.
• Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání kontaktů, klepněte na položku Odstranit.
• Chcete-li odstranit výsledky vyhledávání kontaktů, klepněte na položku Odstranit vyhledávání.
• Nové vyhledávání kontaktů spustíte klepnutím na položku Vyhledávání.

Uživatelská příručka

Hledání

214