BlackBerry Curve 8530 8520 - Nastavení rychlosti pálky

background image

Nastavení rychlosti pálky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Hry klikněte na ikonu BrickBreaker.

Uživatelská příručka

Hra BrickBreaker

326

background image

2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li nastavit rychlost pálky, nastavte pole Rychlost pohybu pálky.
• Chcete-li zrychlit pohyb pálky, když posunujete prst po trackpadu, zaškrtněte políčko zrychlování.

5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Uložit.