BlackBerry Curve 8530 8520 - Použití klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu při psaní

background image

Použití klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu
při psaní

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí obsahovat více než jeden jazyk. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Na obrazovce Jazyk ověřte, zda je v poli Zkratka pro výběr zadávání jazyka nastavena hodnota Alt-Enter nebo

Shift-Space.

3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud je v poli Zkratka pro výběr zadávání jazyka nastavena hodnota Alt-Enter, přidržte při psaní klávesu

Alt a stiskněte klávesu Enter. Stále přidržujte klávesu Shift a klepněte na požadovaný jazyk.

• Pokud je v poli Zkratka pro výběr zadávání jazyka nastavena hodnota Shift-Space, přidržte při psaní klávesu

Shift a stiskněte klávesu Space. Stále přidržujte klávesu Shift a klepněte na požadovaný jazyk.