BlackBerry Curve 8530 8520 - Vypnutí klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu

background image

Vypnutí klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí obsahovat více než jeden jazyk. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Jazyk.
3. Změňte pole Zkratka pro výběr jazyka pro vstupy na hodnotu Žádná.

Uživatelská příručka

Jazyk

202

background image

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zapnout zkratku pro přepínání jazyků pro zadávání textu, změňte pole Zkratka pro výběr jazyka pro
vstupy
na hodnotu Alt-Enter nebo Shift-Space.