BlackBerry Curve 8530 8520 - Změna jazyka pro zobrazení

background image

Změna jazyka pro zobrazení

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí obsahovat více než jeden jazyk. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Jazyk.
3. Změňte pole Jazyk.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.