BlackBerry Curve 8530 8520 - Změna klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu

background image

Změna klávesové zkratky pro přepínání jazyka zadávání textu

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí obsahovat více než jeden jazyk. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Jazyk.
3. Změňte pole Klávesová zkratka pro zadávání jazyka.
4. Změňte pole Aktivovat rychlý výběr.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.