BlackBerry Curve 8530 8520 - Změna zadání jazyka pro vstupy

background image

Změna zadání jazyka pro vstupy

Chcete-li provést tento úkol, zařízení BlackBerry® musí obsahovat více než jeden jazyk. Další informace získáte
u poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

Uživatelská příručka

Jazyk

201

background image

2. Klikněte na položku Jazyk.
3. Změňte nastavení v poli Jazyk pro vstupy.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.