BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro aplikaci telefon

background image

Klávesové zkratky pro aplikaci telefon

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Pokud chcete změnit vyzváněcí tón, na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat. Stiskněte klávesu
Nabídka. Klikněte na možnost Nastavit vyzváněcí tón.

Chcete-li si poslechnout hlasovou poštu, stiskněte a podržte klávesu 1.

Chcete-li odeslat příchozí hovor do hlasové pošty, když je zařízení BlackBerry® vloženo do pouzdra, stiskněte a
podržte klávesu Snížení hlasitosti na pravé straně zařízení.

Chcete-li nastavit rychlou volbu pro kontakt, stiskněte a podržte na domovské obrazovce nebo v aplikaci telefon
klávesu, kterou chcete přiřadit k rychlé volbě.

Pokud chcete k telefonnímu číslu přidat číslo pobočkové stanice, stiskněte klávesu Alt a klávesu X. Zadejte číslo
pobočkové stanice.

Písmeno do pole telefonního čísla zadáte stisknutím klávesy Alt a příslušné klávesy.

Symbol plus (+) při zadávání telefonního čísla vložíte stisknutím klávesy O.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

18

background image

Chcete-li během hovoru zapnout hlasitý telefon, stiskněte klávesu Hlasitý telefon ( ) na klávesnici. Chcete-li
během hovoru hlasitý telefon vypnout, znovu stiskněte klávesu Hlasitý telefon.

Používáte-li náhlavní soupravu a nechcete hovor přijímat s její pomocí, stiskněte klávesu Hlasitý telefon.
Opětovným stisknutím klávesy Hlasitý telefon přepnete hovor zpět do náhlavní soupravy.

Je-li k zařízení přiřazeno více telefonních čísel, můžete změnit aktuální telefonní číslo stisknutím klávesy
Odeslat na domovské obrazovce. Klikněte na své telefonní číslo v horní části obrazovky. Klikněte na telefonní číslo.