BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro kalendář

background image

Klávesové zkratky pro kalendář

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

22

background image

Potřebujete-li, aby klávesové zkratky byly funkční v režimu zobrazení Den, změňte v poli Aktivovat rychlé zadávání
v možnostech kalendáře hodnotu na Ne.

Událost naplánujete stisknutím klávesy N.

Do režimu zobrazení Program přepnete stisknutím klávesy G.

Do režimu zobrazení Den přepnete stisknutím klávesy D.

Do režimu zobrazení Týden přepnete stisknutím klávesy T.

Do režimu zobrazení Měsíc přepnete stisknutím klávesy M.

Na další den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím klávesy Space.

Na předcházející den, týden nebo měsíc se přesunete stisknutím kláves Shift a Space.

Na aktuální datum se přesunete stisknutím klávesy E.

Chcete-li se přesunout na určité datum, stiskněte klávesu R.