BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro prohlížeč

background image

Klávesové zkratky pro prohlížeč

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Chcete-li vložit symbol tečky (.) do pole webová adresa, stiskněte klávesu Space.

Lomítko (/) vložíte do pole pro webovou adresu stisknutím klávesy Shift a klávesy Space.

Chcete-li ukončit načítání webové stránky, stiskněte klávesu Escape.

Prohlížeč ukončíte stisknutím a podržením klávesy Escape.

Na webové stránce

Chcete-li přepínat mezi zobrazením Sloupec a zobrazením Stránka, stiskněte klávesu Y.

Webovou stránku přiblížíte stisknutím klávesy X.

Webovou stránku oddálíte stisknutím klávesy M.

Chcete-li se přesunout na určitou webovou stránku, stiskněte klávesu J.

Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím klávesy V.

Podporu skriptů JavaScript zapnete stisknutím klávesy S.

Seznam záložek otevřete stisknutím klávesy Z.

Záložku přidáte stisknutím klávesy P.

Seznam v poslední době navštívených webových stránek zobrazíte stisknutím klávesy G.

Webovou stránku obnovíte stisknutím klávesy B.

Pokud chcete zobrazit webovou adresu odkazu, zvýrazněte odkaz. Stiskněte klávesu R.

Chcete-li zobrazit adresu url webové stránky, stiskněte L.

Pokud chcete použít odkaz, zvýrazněte ho nebo ho pozastavte. Stiskněte klávesu Enter.

Reklamní proužek skryjete stisknutím klávesy K. Reklamní proužek zobrazíte stisknutím klávesy K.

Možnosti prohlížeče zpřístupníte stisknutím klávesy H v prohlížeči.

Procházení webovou stránkou

Obrazovkou se posunete směrem nahoru stisknutím klávesy Shift a klávesy Space.

Obrazovkou se posunete směrem dolů stisknutím klávesy Space.

Na začátek webové stránky se přesunete stisknutím klávesy O.

Na konec webové stránky se přesunete stisknutím klávesy D.