BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro soubory a přílohy

background image

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Chcete-li vyhledat text v souboru nebo příloze, stiskněte klávesu F.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

20

background image

Chcete-li po zavření a opětovném otevření souboru nebo přílohy přejít na poslední pozici kurzoru, stiskněte klávesu
G.

V tabulce

Chcete-li se přesunout na určitou buňku, stiskněte klávesu G.

Chcete-li zobrazit obsah buňky, stiskněte klávesu Space.

Listy přepnete stisknutím klávesy V. Zvýrazněte list tabulky. Stiskněte klávesu Enter.

Standardně skryté sloupce nebo řádky zobrazíte stisknutím klávesy H. Chcete-li tyto sloupce nebo řádky opět skrýt,
stiskněte znovu klávesu H.

V prezentaci

Chcete-li přepínat mezi jednotlivými režimy zobrazení prezentace, stiskněte klávesu M.

Chcete-li přejít na další snímek při sledování prezentace v režimu zobrazení snímků, stiskněte klávesu N.

Chcete-li přejít na předchozí snímek při sledování prezentace v režimu zobrazení snímků, stiskněte klávesu P.

Chcete-li po zavření a opětovném otevření prezentace, kterou jste sledovali v režimu zobrazení textů nebo v režimu
zobrazení textů a snímků, přejít na poslední pozici kurzoru, stiskněte klávesu G.