BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro zadávání textu

background image

Klávesové zkratky pro zadávání textu

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Tečku vložíte dvojím stisknutím klávesy Space. Další písmeno bude velké.

Velké písmeno zobrazíte přidržením klávesy písmene, dokud se velké písmeno nezobrazí.

Alternativní znak klávesy zadáte stisknutím klávesy Alt a klávesy znaku.

Znak s diakritikou nebo speciální znak zadáte stisknutím a přidržením klávesy příslušného písmene a posunováním
prstu doleva nebo doprava po trackpadu. Chcete-li například vložit znak ü, stiskněte a přidržte klávesu U a posunujte
prst doleva, dokud se nezobrazí znak ü. Když se znak s diakritikou nebo speciální znak zobrazí, klávesu písmene
uvolněte.

Chcete-li zadat číslo do číselného pole, stiskněte číselnou klávesu. Nemusíte stisknout klávesu Alt.

Chcete-li zadat číslo do textového pole, stiskněte a přidržte klávesu Alt a stiskněte číselnou klávesu.

Režim vkládání číslic zapnete stisknutím klávesy Alt a klávesy levý Shift. Režim vkládání číslic vypnete stisknutím
klávesy Shift.

Režim vkládání velkých písmen zapnete stisknutím klávesy Alt a klávesy pravý Shift. Režim vkládání velkých
písmen vypnete stisknutím klávesy Shift.

Vložení symbolů

Chcete-li do pole e-mailová adresa vložit symbol zavináče (@) nebo tečky (.), stiskněte klávesu Space.

Chcete-li zadat symbol, stiskněte klávesu Symbol. Zadejte písmeno zobrazené pod symbolem.

Práce s textem

Chcete-li zvýraznit řádek textu, stiskněte klávesu Shift a přejeďte prstem po trackpadu nahoru nebo dolů.

Chcete-li zvýraznit text znak po znaku, stiskněte a přidržte klávesu Shift a přejeďte prstem po trackpadu doleva
nebo doprava.

Výběr textu zrušíte stisknutím klávesy Escape.

Chcete-li při psaní vyjmout zvýrazněný text, stiskněte klávesu Shift a klávesu Backspace/Delete.

Chcete-li při psaní zvýrazněný text kopírovat, stiskněte klávesuAlt a klikněte na trackpad.

Chcete-li při psaní vložit zvýrazněný text, stiskněte klávesuShift a klikněte na trackpad.