BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro zprávy

background image

Klávesové zkratky pro zprávy

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Ve zprávě

Chcete-li odpovědět na zprávu, stiskněte klávesu R.

Chcete-li odpovědět všem v e-mailové zprávě nebo ve zprávě PIN, stiskněte klávesu L.

Chcete-li předat zprávu dál, stiskněte klávesu F.

Chcete-li zvýrazněnou zprávu uložit do souboru, stiskněte klávesu I.

Chcete-li zobrazit e-mailovou adresu kontaktu, zvýrazněte kontakt v poli Komu nebo Od. Stiskněte klávesu Q.
Chcete-li zobrazit zobrazované jméno, stiskněte znovu klávesu Q.

Chcete-li po zavření a opětovném otevření přijaté e-mailové zprávy nebo zprávy PIN přejít na poslední pozici
kurzoru, stiskněte klávesu G.

V seznamu zpráv

Chcete-li otevřít zvýrazněnou zprávu, stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li sestavit zprávu ze seznamu zpráv, stiskněte klávesu C.

Zprávu označíte jako otevřenou nebo neotevřenou stisknutím kláves Alt a U.

Chcete-li přidat příznak do zvýrazněné zprávy, stiskněte klávesu W.

Chcete-li zobrazit všechny zprávy s příznakem, stiskněte klávesy Alt a F.

Chcete-li zobrazit přijaté zprávy a přijaté protokoly hovorů, stiskněte klávesy Alt a I.

Chcete-li zobrazit odeslané zprávy, stiskněte klávesy Alt a O.

Chcete-li zobrazit zprávy hlasové pošty, stiskněte klávesy Alt a V.

Chcete-li zobrazit zprávy SMS, stiskněte klávesy Alt a S.

Chcete-li zobrazit protokoly hovorů, stiskněte klávesy Alt a P.

Chcete-li znovu zobrazit všechny zprávy, stiskněte klávesu Escape.

Procházení seznamem zpráv

O obrazovku nahoru se posunete stisknutím kláves Shift a Space.

O obrazovku dolů se posunete stisknutím klávesy Space.

Na začátek seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy T.

Na konec seznamu zpráv se přesunete stisknutím klávesy B.

Na další datum se přesunete stisknutím klávesy N.

Na předcházející datum se přesunete stisknutím klávesy P.

Na další neotevřenou položku se přesunete stisknutím klávesy U.

Uživatelská příručka

Klávesové zkratky

19

background image

Na další související zprávu se přesunete stisknutím klávesy J.

Na předcházející související zprávu se přesunete stisknutím klávesy K.