BlackBerry Curve 8530 8520 - Základní klávesové zkratky BlackBerry

background image

Základní klávesové zkratky BlackBerry

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Kurzorem pohybujte posouváním prstu po trackpadu.

O obrazovku zpět se posunete stisknutím klávesy Escape.

Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, pokud právě nehovoříte, stiskněte klávesu Konec.

Chcete-li na domovské obrazovce zobrazit více aplikací, stiskněte klávesu Nabídka.

Chcete-li v aplikaci otevřít nabídku, abyste získali přístup k možnostem a dostupným akcím, stiskněte klávesu
Nabídka.

Na položku v seznamu nebo v nabídce se přesunete zadáním prvního písmene položky.

Chcete-li vybrat výrazněnou položku nabídky, stiskněte klávesu Nabídka.

Chcete-li políčko zaškrtnout nebo zaškrtnutí zrušit, stiskněte klávesu Space.

Hodnoty dostupné v poli zobrazíte stisknutím klávesy Alt.

Chcete-li změnit aplikace, stiskněte a přidržte klávesu Nabídka. Klikněte na aplikaci.

Chcete-li zamknout klávesnici, na domovské obrazovce stiskněte a podržte klávesu hvězdička (*). Klávesnici
odemknete stisknutím klávesy hvězdička (*) a klávesy Odeslat.

Chcete-li přepnout mezi aktivním profilem upozorňování a profilem Vibrovat, stiskněte a přidržte klávesu Q.

Zvýrazněnou položku odstraníte stisknutím klávesy Backspace/Delete.