BlackBerry Curve 8530 8520 - Hlášení diagnostiky Wi-Fi

background image

Hlášení diagnostiky Wi-Fi

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nemusí být tato funkce podporována.

Informace o hlášeních diagnostiky Wi-Fi

Hlášení diagnostiky Wi-Fi® obsahují informace o konfiguraci Wi-Fi a předvolbách připojení zařízení BlackBerry®. Pokud
se nemůžete připojit k Wi-Fi síti nebo nemáte přístup ke službám jako je například e-mail, může vás poskytovatel
bezdrátových služeb nebo správce požádat o spuštění a odeslání hlášení diagnostiky Wi-Fi. Váš poskytovatel
bezdrátových služeb nebo správce toto hlášení použije k tomu, aby vám pomohl vyřešit problém.

Odeslání hlášení diagnostiky Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Připojení Wi-Fi.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na možnost Nástroje sítě Wi-Fi.
5. Klepněte na položku Diagnostika Wi-Fi.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klepněte na možnost E-mailové hlášení nebo Hlášení PIN.

Zahrnutí rozšířených dat do hlášení diagnostiky Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Připojení Wi-Fi.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na možnost Nástroje sítě Wi-Fi.
5. Klepněte na položku Diagnostika Wi-Fi.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Možnosti.
8. Změňte nastavení v poli Režim zobrazení na hodnotu Rozšířený.
9. Stiskněte klávesu Nabídka.
10. Klikněte na možnost Uložit.

Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky sítě Wi-Fi

Nastavíte-li výchozího příjemce, při každém odeslání hlášení diagnostiky sítě Wi-Fi® odešle vaše zařízení
BlackBerry® hlášení tomuto příjemci. Chcete-li příjemce při každém odeslání hlášení určit ručně, výchozího příjemce
nenastavujte.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.

Uživatelská příručka

Knihy služeb a diagnostické zprávy

318

background image

2. Klikněte na položku Připojení Wi-Fi.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na možnost Nástroje sítě Wi-Fi.
5. Klepněte na položku Diagnostika Wi-Fi.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na položku Možnosti.
8. Zadejte kontaktní informace.
9. Stiskněte klávesu Nabídka.
10. Klikněte na možnost Uložit.

Uživatelská příručka

Knihy služeb a diagnostické zprávy

319