BlackBerry Curve 8530 8520 - Hlášení diagnostiky

background image

Hlášení diagnostiky

Hlášení diagnostiky

Hlášení diagnostiky zajišťují pro zařízení BlackBerry® bezdrátovou konfiguraci a informace pro připojení. Pokud se
nemůžete připojit k bezdrátové síti nebo nemáte přístup ke službám jako je například e-mail, může vás poskytovatel
bezdrátových služeb nebo správce požádat o spuštění a odeslání hlášení diagnostiky. Váš poskytovatel bezdrátových
služeb nebo správce použije toto hlášení k tomu, aby vám pomohl vyřešit problém.

Spuštění hlášení diagnostiky

Pokud se nemůžete připojit k bezdrátové síti nebo nemáte přístup ke službám jako je například e-mail, může vás
poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce požádat o spuštění a odeslání hlášení diagnostiky. Váš poskytovatel
bezdrátových služeb nebo správce použije toto hlášení k tomu, aby vám pomohl problém vyřešit.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Mobilní síť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Diagnostický test.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na příkaz Spustit.

Zobrazení hlášení diagnostiky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Mobilní síť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Diagnostický test.
5. Zvýrazněte hlášení.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klepněte na položku Zobrazit hlášení.

Odeslání hlášení diagnostiky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Mobilní síť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Diagnostický test.
5. Zvýrazněte hlášení.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na možnost E-mailové hlášení nebo Hlášení PIN.

Uživatelská příručka

Knihy služeb a diagnostické zprávy

316

background image

Odstranění hlášení diagnostiky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Mobilní síť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Diagnostický test.
5. Zvýrazněte hlášení.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klepněte na položku Odstranit nebo Odstranit vše.

Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky

Nastavíte-li výchozího příjemce, při každém odeslání hlášení diagnostiky zařízení BlackBerry® hlášení odešle tomuto
příjemci. Chcete-li příjemce určit při každém odeslání hlášení, výchozího příjemce nenastavujte.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Mobilní síť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Diagnostický test.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na položku Možnosti.
7. Zadejte kontaktní informace.
8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky

Pokuste se provést následující kroky:

• Pokuste se znovu spustit hlášení diagnostiky. V hlášení diagnostiky stiskněte klávesu Nabídka. Klepněte na

položku Opakovat všechny kroky.

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Nelze-li odeslat hlášení diagnostiky na e-mailovou adresu, pokuste se o odeslání hlášení zprávou PIN. Nelze-

li podobně odeslat hlášení diagnostiky zprávou PIN, pokuste se o odeslání hlášení na e-mailovou adresu.

Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software v zařízení.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku O aplikaci.

Na obrazovku Možnosti se vrátíte trojím stisknutím klávesy Escape.

Uživatelská příručka

Knihy služeb a diagnostické zprávy

317