BlackBerry Curve 8530 8520 - Navigace

background image

Navigace

Přiblížení směru na trase

1. Na mapě zvýrazněte směr na trase.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klepněte na položku Přiblížit místo.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

1. Na mapě stiskněte klávesu Nabídka.
2. Klepněte na položku Zvětšit.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

Uživatelská příručka

Mapy

237

background image

• Chcete-li mapu zvětšit, posuňte prst po trackpadu nahoru.
• Pro oddálení, posuňte prst po trackpadu dolů.

Posun mapy

Na mapě posuňte prst libovolným směrem na trackpadu.