BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Mapy

background image

Odstraňování potíží: Mapy

Na mapě se objevují šikmé čáry

Šikmé čáry se na mapě objevují, když zařízení BlackBerry® načítá novou mapu nebo když není připojeno k bezdrátové
síti.
Pokud se šikmé čáry objevují delší dobu, ověřte, zda je zařízení připojeno k bezdrátové síti.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán vašich
bezdrátových služeb.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší organizací
nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti,
objeví se vedle pole možností červený indikátor blokování.

Uživatelská příručka

Mapy

241

background image

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce, případně
můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 9

Uživatelská příručka

Mapy

242