BlackBerry Curve 8530 8520 - Fotoaparát

background image

Fotoaparát

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nemusí být funkce fotoaparátu nebo videokamery podporována nebo
nemusí být některé funkce fotoaparátu nebo videokamery k dispozici.

Pořízení snímku

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
2. Stiskněte plně pravé tlačítko Komfort.

Související informace

Nahrávání videa, 13

Změna velikosti pořizovaných obrázků

Čím je obrázek větší, tím vyžaduje více paměti.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Změňte hodnotu pole Velikost obrázku.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Související informace

Zobrazení vlastností multimediálního souboru, 123

Uživatelská příručka

Media Access

117

background image

Nastavení kvality snímku

Můžete nastavit jemnost detailů, které fotoaparát na snímku zachytí. Čím jemnější bude rozlišení snímku, tím více
paměti bude snímek vyžadovat.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Nastavte pole Kvalita snímku.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna místa uložení obrázků

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Změňte obsah polí Uložit obrázky a Složka.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Související informace

Přesun multimediálních souborů, 122
Změna místa uložení videí, 117

Změna možností pro kompenzaci různých světelných podmínek
v obrázcích

Je-li k dispozici, můžete u pořizovaných snímků změnit výchozí nastavení blesku stejně jako vyvážení bílé barvy.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li pro snímky změnit výchozí režim blesku, je-li tato možnost k dispozici, změňte nastavení v poli Výchozí

nastavení blesku.

• Chcete-li vylepšit barvy v obrázcích, klepněte v poli Vyvážení bílé na aktuální světelné podmínky.

5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Použití barevného efektu na snímcích

Pro pořízené snímky lze použít sépiový nebo černobílý barevný efekt.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.

Uživatelská příručka

Media Access

118

background image

3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Změňte pole Barevný efekt.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.