BlackBerry Curve 8530 8520 - Klávesové zkratky pro média

background image

Klávesové zkratky pro média

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Zvukové a video soubory

Chcete-li pozastavit zvukový soubor nebo video soubor, stiskněte klávesu Přehrát/Pozastavit/Ztlumit na horní
straně zařízení BlackBerry®. Chcete-li obnovit přehrávání zvukového souboru nebo video souboru, stiskněte znovu
klávesu Přehrát/Pozastavit/Ztlumit.

Pokud používáte náhlavní soupravu a chcete zapnout funkci zesílení zvuku a zesílit hlasitost skladeb, vyzváněcích
tónů a videa, stiskněte a přidržte klávesu Zvýšení hlasitosti na pravé straně zařízení.

Obrázky

Chcete-li obrázek posunout, musíte ho nejprve zvětšit.

Chcete-li zvětšit obrázek, stiskněte klávesu 3. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím klávesy 7.

Chcete-li zmenšit obrázek, stiskněte klávesu 9. Původní velikost obrázku obnovíte stisknutím klávesy 7.

Chcete-li posunout obrázek nahoru, stiskněte klávesu 2.

Chcete-li posunout obrázek dolů, stiskněte klávesu 8.

Chcete-li posunout obrázek doprava, stiskněte klávesu 6.

Chcete-li posunout obrázek doleva, stiskněte klávesu 4.

Chcete-li znovu přejít doprostřed obrázku, stiskněte klávesu 5.

Obrázek otočíte stisknutím klávesy L.

Chcete-li obrázek přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte klávesu 1.

Fotoaparát a videokamera

Chcete-li předmět před pořízením snímku přiblížit, stiskněte klávesu Zvýšení hlasitosti.

Chcete-li předmět před pořízením snímku oddálit, stiskněte klávesu Snížení hlasitosti.

Chcete-li pořídit snímek, stiskněte pravé tlačítko Komfort.

Chcete-li změnit režim blesku pro pořízení snímku, je-li tato možnost k dispozici, nebo zapnout režim pro špatné
světelné podmínky pro pořízení videa, stiskněte klávesu Space.

Uživatelská příručka

Media Access

132