BlackBerry Curve 8530 8520 - Odstraňování potíží: Média

background image

Odstraňování potíží: Média

Nemohu přehrávat multimediální soubor na webové stránce

Vaše zařízení BlackBerry® pravděpodobně nepodporuje velikost či formát multimediálního souboru.

Nelze otevřít mediální soubory

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nebo poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být podporován režim
velkokapacitní paměti nebo protokol MTP.
Pokuste se provést jednu z následujících akcí:

• Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor v zařízení BlackBerry připojeném k počítači, odpojte zařízení

od počítače nebo vypněte režim velkokapacitní paměti či protokol MTP.

• Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor v počítači pomocí režimu velkokapacitní paměti nebo protokolu

MTP, ověřte, zda jste ukončili nástroj správce médií aplikace BlackBerry® Desktop Manager.

• Pokud se pokoušíte otevřít multimediální soubor v počítači pomocí nástroje správce médií aplikace BlackBerry

Desktop Manager, ověřte, zda je v zařízení vypnut režim velkokapacitní paměti a protokol MTP.

• Pokud jste multimediální soubory na paměťové kartě zašifrovali pomocí šifrovacího klíče vygenerovaného vaším

zařízením a pokoušíte se otevřít zašifrovaný multimediální soubor v počítači nebo v jiném zařízení BlackBerry,
než které jste použili k zašifrování souboru, vložte paměťovou kartu do zařízení BlackBerry, které jste použili
k zašifrování souboru. V možnostech paměti změňte nastavení v poli Režim šifrování na hodnotu Žádné nebo
Zabezpečovací heslo.

Související informace

Vypnutí režimu velkokapacitní paměti nebo režimu protokolu MTP, 125

Nelze uložit multimediální soubory

Paměť nebo paměťová karta zařízení BlackBerry® zřejmě nemá dostatek volné paměti k uložení multimediálních
souborů.
Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud se pokoušíte uložit multimediální soubor do paměti zařízení, odstraňte ze zařízení stará data nebo zprávy.
• Pokud se multimediální soubor pokoušíte uložit na paměťovou kartu, odstraňte staré multimediální soubory.
• V možnostech aplikace fotoaparát ověřte, zda v poli Kvalita snímku není nastavena hodnota Vynikající. Snímky

s vynikající kvalitou potřebují více paměti než snímky s kvalitou dobrou nebo normální.

• Je-li to možné, zvětšete maximální velikost paměti vyhrazené pro obrázky.

Související informace

Odstranění multimediálního souboru nebo složky, 122
Odstranění zprávy, 56

Uživatelská příručka

Media Access

133

background image

Zařízení nerozeznává paměťovou kartu

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nebo poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být podporován režim
velkokapacitní paměti nebo protokol MTP.
Pokuste se provést jednu z následujících akcí:

• Zkontrolujte, zda jste správně vložili paměťovou kartu do zařízení BlackBerry. Další informace o vkládání

paměťové karty do zařízení najdete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením.

• Pokud se v možnostech paměťové karty objeví zpráva vyzývající k formátování paměťové karty, odpojte zařízení

od počítače. Vypněte režim velkokapacitní paměti nebo protokol MTP. Zformátujte paměťovou kartu. Zapněte
režim velkokapacitní paměti nebo režim protokolu MTP.

Související informace

Vypnutí režimu velkokapacitní paměti nebo režimu protokolu MTP, 125
Formátování paměti zařízení nebo paměťové karty, 123

Zařízení nepoužívá správný vyzváněcí tón nebo tapetu

Používáte-li vyzváněcí tón nebo obrázek tapety zašifrovaný v paměti zařízení nebo na paměťové kartě pomocí hesla
zařízení BlackBerry®, zařízení při vynulování odemkněte.

Související informace

Zamknutí zařízení, 274

Osvětlení tmavne nebo se vypíná

Má-li fotoaparát blesk, v okamžiku, kdy nabití baterie klesne pod 20 %, se sníží úroveň osvětlení bleskem, aby byla
ušetřena zásoba energie v baterii. Při nízkých teplotách, pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 procent, se osvětlení
může vypnout.

Některé pořízené snímky jsou rozmazané

Za špatných světelných podmínek může fotoaparát nedostatek expozice kompenzovat nižší rychlostí závěrky. Pokud
fotoaparátem pohnete před cvaknutím závěrky, snímek může být rozmazaný. Pokud fotoaparát používá nižší rychlost
závěrky, ve spodní části obrazovky se objeví indikátor v podobě vykřičníku.

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® je možné, že budete moci snížit rozmazanost snímků, která je způsobena
nepatrnými pohyby fotoaparátu, zapnutím stabilizace obrazu v možnostech fotoaparátu.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán vašich
bezdrátových služeb.

Uživatelská příručka

Media Access

134

background image

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší organizací
nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce nastavil možnosti,
objeví se vedle pole možností červený indikátor blokování.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce, případně
můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 9

Uživatelská příručka

Media Access

135