BlackBerry Curve 8530 8520 - Paměť a paměťové karty

background image

Paměť a paměťové karty

Paměťové karty

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® můžete do zařízení vložit paměťovou kartu microSD a pořizovat videa a
rozšířit paměť zařízení, která je k dispozici pro ukládání multimediálních souborů, jako jsou skladby, vyzváněcí tóny,
videa nebo obrázky. Další informace o vkládání paměťové karty do zařízení najdete v tištěné dokumentaci dodávané
se zařízením.

Formátování paměti zařízení nebo paměťové karty

Pokud formátujete paměť zařízení BlackBerry® nebo paměťovou kartu, dojde k odstranění všech souborů uložených
v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

V závislosti na modelu zařízení nemusí být formátování paměti zařízení k dispozici.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klepněte na položku Formátovat.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení množství paměti využité multimediálními soubory

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na možnost Využití paměti.

Podporované paměťové karty

Vaše zařízení BlackBerry® podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB. Jsou podporovány pouze paměťové karty
microSD.

Uživatelská příručka

Media Access

123

background image

Změna velikosti paměti dostupné pro multimediální soubory

Chcete-li optimalizovat výkon zařízení BlackBerry®, můžete změnit velikost paměti, kterou zařízení přidělí pro
multimediální soubory.

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nemusí být tato funkce podporována.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li změnit maximální velikost paměti zařízení dostupné pro všechny multimediální soubory, změňte pole

Limit paměti zařízení.

• Chcete-li změnit minimální velikost paměti dostupné pro obrázky, změňte pole Vyhrazená paměť na snímky.

5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Související informace

Zobrazení vlastností multimediálního souboru, 123
Nastavení kvality snímku, 118

Vypnutí podpory paměťové karty

Po vypnutí podpory paměťové karty nemůže zařízení BlackBerry® přistupovat k souborům na paměťové kartě.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. V poli Podpora paměťové karty změňte nastavení na hodnotu Vypnuto.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna způsobu přenosu souborů mezi zařízením a počítačem

Depending on your BlackBerry® device model or your wireless service provider, mass storage mode or MTP might not
be supported.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li pro přenos souborů mezi zařízením BlackBerry a počítačem použít režim velkokapacitní paměti,

nastavte pole Podpora režimu velkokapacitní paměti na hodnotu Zapnuto. V případě potřeby změňte
nastavení v poli Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení.

• Chcete-li pro přenos multimediálních souborů mezi zařízením a počítačem použít protokol MTP, nastavte pole

Protokol Media Transfer Protocol (MTP) na hodnotu Zapnuto. V případě potřeby změňte nastavení v poli
Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení.

Uživatelská příručka

Media Access

124

background image

• Chcete-li po připojení zařízení k počítači obdržet výzvu k výběru režimu velkokapacitní paměti nebo protokolu

MTP, nastavte pole Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení na hodnotu Výzva.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí režimu velkokapacitní paměti nebo režimu protokolu MTP

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. Změňte hodnotu pole Protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo pole Podpora režimu velkokapacitní

paměti na Ne.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Vypnutí výzvy režimu velkokapacitní paměti

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nebo poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být podporován režim
velkokapacitní paměti nebo protokol MTP.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. Změňte nastavení v poli Automaticky aktivovat režim velkokapacitní paměti při připojení na hodnotu Ano nebo

Ne.

4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Komprimace

Komprimace slouží ke zmenšení objemu dat v zařízení BlackBerry®, přičemž integrita těchto dat zůstane zachována.
Je-li komprimace zapnuta, zařízení komprimuje všechna data v zařízení, včetně zpráv, kontaktů, záznamů kalendáře,
úkolů a poznámek. Komprimace by měla zůstat zapnuta.

Je-li zapnuta komprimace i ochrana, zařízení data v zařízení komprimuje před jejich šifrováním.

Informace o šifrování souborů

Šifrování souborů slouží k ochraně souborů ukládaných do paměti zařízení BlackBerry® a na paměťové karty, které
lze do zařízení vložit. Soubory v paměti zařízení a na paměťové kartě můžete šifrovat pomocí šifrovacího klíče, který
vytváří zařízení, hesla zařízení nebo pomocí obou těchto možností.

Pokud soubory šifrujete pomocí šifrovacího klíče, který vytváří zařízení, můžete k souborům na paměťové kartě získat
přístup pouze v případě, že je paměťová karta do zařízení vložena. Pokud soubory šifrujete pomocí hesla zařízení,
můžete k souborům na paměťové kartě získat přístup v jakémkoli zařízení, do kterého je paměťová karta vložena,
pokud znáte heslo zařízení.

Uživatelská příručka

Media Access

125

background image

Zapnutí šifrování

Chcete-li šifrovat data v paměti zařízení, musíte nastavit heslo zařízení BlackBerry®.

Dle dostupné paměti vašeho zařízení pro ukládání souborů se může stát, že nebude možné šifrovat soubory v paměti
zařízení.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti zabezpečení.
3. Klikněte na položku Šifrování.
4. Změňte nastavení v poli Šifrování na hodnotu Aktivováno.
5. Chcete-li šifrovat data v paměti zařízení, nastavte pole Paměť zařízení na hodnotu Aktivována.
6. Chcete-li šifrovat soubory uložené na paměťové kartě a na vašem zařízení, nastavte pole Paměťová karta na

hodnotu Aktivována a proveďte jedno z následujících opatření:

• Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče, který vytváří zařízení, změňte nastavení pole Režim na

hodnotu Zařízení.

• Chcete-li šifrovat soubory pomocí hesla zařízení, změňte pole Režim na hodnotu Zabezpečovací heslo.
• Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče a hesla zařízení, změňte nastavení pole Režim na hodnotu

Zabezpečovací heslo a zařízení.

7. Chcete-li šifrovat také soubory médií, jako jsou obrázky, písně a videa, nastavte pole Zahrnout soubory médií na

hodnotu Ano.

8. Stiskněte klávesu Nabídka.
9. Klikněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li zastavit šifrování v paměti zařízení, změňte pole Paměť zařízení na hodnotu Deaktivována. Chcete-li zastavit
šifrování souborů, změňte pole Paměťová karta na hodnotu Deaktivována.

Související informace

Nastavení hesla zařízení, 274

Oprava paměťové karty nebo paměti zařízení

POZOR: Pokud ve svém zařízení BlackBerry® spustíte funkci opravy, může zařízení z paměťové karty nebo z paměti
zařízení odstranit soubory s chybami.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Paměť.
3. Stiskněte klávesu Nabídka.
4. Klikněte na položku Oprava.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud stále nedošlo k opravě paměťové karty, měli byste ji znovu naformátovat.

Uživatelská příručka

Media Access

126