BlackBerry Curve 8530 8520 - Hlasové vytáčení

background image

Hlasové vytáčení

Navázání hovoru pomocí hlasového příkazu

Chcete-li provést tento úkol se zařízením podporujícím technologii Bluetooth, jako je souprava handsfree do vozidel
nebo bezdrátová náhlavní souprava, musíte zapnout technologii Bluetooth a sdružené zařízení podporující technologii
Bluetooth musí tuto funkci podporovat.

Tísňová čísla nelze vytočit pomocí hlasových příkazů.
1. V aplikaci hlasového vytáčení vyčkejte na zvukový signál.
2. Řekněte „Call“ (Volání) a vyslovte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

Hovor ukončíte stisknutím klávesy Konec.