BlackBerry Curve 8530 8520 - Přiřazení vyzváněcích tónů a výstrah ke kontaktu

background image

Přiřazení vyzváněcích tónů a výstrah ke kontaktu

Můžete přijímat různé vyzváněcí tóny a výstrahy pro příchozí zprávy a hovory od určitých kontaktů nebo skupiny
kontaktů. Jestliže od kontaktu obdržíte hovor nebo zprávu, zařízení použije přiřazené vyzvánění nebo výstrahu i
v případě, že jste přepnuli zvukový profil na hodnotu Tichý nebo Pouze vibrace. Nechcete-li být upozorňováni
přiřazeným vyzváněním nebo výstrahou, je možné nastavit zvukový profil na hodnotu Všechny výstrahy vypnuté.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zvuky.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

321

background image

2. Klikněte na možnost Nastavit výstrahy od kontaktu.
3. Klikněte na položku Přidat výstrahu od kontaktu.
4. Stiskněte klávesu Nabídka.
5. Klikněte na položku Přidat jméno.
6. Klikněte na kontakt.
7. Chcete-li přidat další kontakty, opakujte kroky 3 až 5.
8. Klikněte na aplikaci nebo na položku, kterou si přejete změnit.
9. Změna informací o vyzváněcích tónech a výstrahách.
10. Stiskněte klávesu Nabídka.
11. Klikněte na tlačítko Uložit.