BlackBerry Curve 8530 8520 - Prediktivní metoda zadávání textu

background image

Prediktivní metoda zadávání textu

Zadávání textu pomocí prediktivní metody

Během zadávání textu proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a začít psát nové slovo, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a pokračovat v psaní stejného slova, klikněte na dané slovo.
• Chcete-li ignorovat návrhy, pokračujte v psaní.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

323

background image

Předvídání slov při psaní

Zařízení BlackBerry® lze nastavit tak, aby při psaní zobrazovalo seznam navrhovaných slov.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Jazyk a vkládání textu.
3. Klikněte na možnost Zobrazit možnosti vkládání textu
4. Zaškrtněte políčko Prediktivní zadávání.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na možnost Uložit.

Chcete-li předvídání slov při psaní ukončit, zrušte zaškrtnutí políčka Prediktivní zadávání.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

324