BlackBerry Curve 8530 8520 - Zapnutí zvuků událostí

background image

Zapnutí zvuků událostí

Zvuky událostí vás upozorní, pokud zapnete nebo vypnete zařízení BlackBerry®, pokud je baterie zcela nabitá nebo
téměř vybitá, pokud připojíte kabel USB či příslušenství k zařízení nebo pokud je od zařízení odpojíte.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Možnosti upřesnění.
3. Klikněte na položku Usnadnění přístupu.
4. Změňte nastavení v poli Zvuky událostí na hodnotu Zapnuto.
5. Stiskněte klávesu Nabídka.
6. Klikněte na tlačítko Uložit.