BlackBerry Curve 8530 8520 - Zobrazení skrytých titulků ve videích

background image

Zobrazení skrytých titulků ve videích

Můžete zapnout skryté titulky, aby se během přehrávání video souborů, které podporují skryté titulky, zobrazoval na
obrazovce text.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu Nabídka.
3. Klikněte na položku Možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Zobrazit skryté titulky na hodnotu Ano.
5. V případě potřeby změňte nastavení v polích Vzhled, Poloha a Velikost písma.
6. Stiskněte klávesu Nabídka.
7. Klikněte na tlačítko Uložit.